Liber Vetustissimus

logo
Pozice 1613
Článek 1256

O knize

kniha

Liber Vetustissimus je nejstarší městskou knihou ve střední Evropě. První záznamy jsou datovány do roku 1310.

Liber Vetustissimus, plným názvem „Liber vetustissimus statutorum et aliarum rerum memorabilium Veteris Urbis Pragensia“, je kniha psána na papír. Formát knihy je mohutný, je 37,5x28 cm (zmenšený formát A3). Použitý papír je nejspíše italského původu. Kniha má 297 listů, z nichž ne všechny jsou popsány textem. Vazba je pozdější, zhotovená těsně po r. 1399. Původně obsahovala nápis na hřbetě, který se bohužel do dnešní doby nedochoval. Desky knihy jsou potaženy pergamenovými listy z kancionálu z 1. poloviny 14. století. Jedná se o čtyřlinkovou chorální notaci, která je vyvedena červeným a černým inkoustem. Notace je podložena latinským textem písně. Knižní blok se uzavírá vázáním textilních tkanic. Text v knize je psán gotickou polokurzívou a kurzívou, která se užívala ve 14. a  na počátku 15. století. Předsádky a potah vnitřních stran desek jsou papírové, nesou filigrán majuskulního M s křížem a uherského znaku.

Kniha obsahuje: Hospodářské záznamy mincovního kolegia z roku 1310; opisy privilegií a listin Starého Města pražského; obecní příjmy a vydání; seznamy městských rad; statuta řemeslnických cechů;  zápisy statutů (rozhodnutí) městské rady; zásady vybírání ungeltu; dluhy městské a obecní; zápisy o udělení měšťanského práva; náležitosti k váze obecní a týnské atd.

Rozložení textu naznačuje, že od počátku se zapisovalo do již svázané knihy, přičemž písař zapisoval obsahově příbuznou agendu pohromadě. Kniha tedy byla věcně rozdělena. Toto rozdělení ovšem nebylo zcela důsledné a změnilo se po převazbě na počátku 15. stol. Zápisy v knize jsou psány latinsky, česky a německy. Zastoupení jednotlivých jazyků je však velmi nerovnoměrné. Latina se objevuje hned od počátku a je používána po celou dobu vedení knihy. Brzy se objevuje i němčina - nejvíce německých zápisů je z doby 1327 - 1339, ale tento jazyk je dále využíván až do roku 1419. Použití češtiny počíná na začátku 15. stol. Ve větší míře se české zápisy objevují až na počátku 16. stol., kdy latinu vystřídaly české zápisy o přijetí měšťanství.

 Faksimile vychází v limitovaném nákladu 22 výtisků, přičemž pro externí zájemce je určeno pouze 7 kusů.

Cena faksimile činí 750.000 Kč - VYPRODÁNO

VYPRODÁNO